Trikk versus ’lett automatbane’ - på Fornebu

Kommentarer til situasjonen etter statsbudsjettet for 2004.

- Finansiering
© InnoTrans

 

 


I det følgende er det ”egentlige” (finansielle) problem kort kommentert, mens problemet slik det framstilles er beskrevet mer utførlig i et annet skrift
(teknikk).

Situasjonen i november 2003 :

1. Finans

Regjeringen har ikke funnet å kunne prioritere penger til Fornebubanen, slik det har blitt lovet av foregående regjeringer gjennom flere år. Man oppfordrer til nye runder diskusjoner for å få enighet om teknologi, men finans er det underliggende problem, slik det sees fra regjeringen.

2. Teknikk

A. Akerhus Fylkesting har vedtatt å bygge en lett automatbane på området Lysaker-Fornebu

B. ”Realistene” eller ”tradisjonalistene” mener dette ikke er akseptabelt fordi det ikke gir integrasjon med øvrig kollektivsystem i Oslo (dvs. trikker, ettersom T-bane har ikke vært seriøst vurdert).

 

Kommentar ad 1 - Finans

"Fornuftig samferdselspolitikk er fornuftig næringspolitikk og visa versa".
 

A. Finansiering gjennom OPS (Offentlig Privat Samarbeid) kan fordele utgifter over 25 år.

B. Fornuftig investering i infrastruktur effektiviserer samfunnsøkonomien og senker kostnader for næringslivet. Dette vil gi økt skatteinnbetaling fra bedrifter og ansatte. Det er en investering i framtiden og fornuftig samfunnshusholdning.

- Det har hittil vært en beklagelig tendens, bl.a. i statsbudsjetteter, til å behandle investering i offentlig infrastruktur på samme måte som offentlig forbruk – som en utgift som ikke gir tilbaketelling.

C. Valg av god teknologi kan gjøre investeringen også bedriftsøkonomisk profitabel.

D. Investering i utvikling av egen teknologi gir verdiskaping og framtidig skatteinngang som langt kan overgå opprinnelige utlegg. Slik kan fornuftig samferdselspolitikk også være fornuftig næringspolitikk.

 

 

Contact
Email 
www.InnoTrans.net