Kort beskrivelse av Taxibane ('SporTaxi', PRT)
© InnoTrans

 

 

 

Se også : www.skywebexpress.com/1500_in_detail.shtml  -  www.InnoTrans.net

 

Kjernen i systemet er :

En systematisk gjennomtenkning av hvordan automatisering (IT) revolusjonerer gods- og persontransport : Økonomisk og mht. miljø- og brukervennlighet.


Foreløpige anvendelsesområder

-      Foring av tradisjonell bytrafikk

-     "Selvstendig" trafikk i by og drabantbyer

-      Interntrafikk i mindre sentre som sykehus, flyplass, parkeringsanlegg, kjøpe-, forretnings- eller forskningssenter, universitet, fornøyelsesspark


Framtidige anvendelsesområder etter videreutvikling

-    Godsfrakt på paller

-     Intercity høyhastighet

-     Frakt av små elbiler på paller

 

Detaljer

Taxibane, SporTaxi er et sporvogn system – med individuell service

Helautomatisk drift - åpner mulighet for :

Små enheter som igjen gir :
lett, energigjerrig, billig, fleksibel og mindre stygg konstruksjon

Kombinert med :

1. Opphøyde spor gir

-      stor fleksibilitet ved konstruksjon

-      lite arealbruk

-      ingen barriere-effekter

-      ingen konflikt med annen trafikk


2. Stasjoner på sidespor
– gir full fart på hovedspor (hurtig og stor kapasitet) og ingen venting på andre passasjerer.

3. Effektiv vognbasert pensing (passivt spor) gir mulighet for tett trafikk, som gir :

Non-stop trafikk uten stopp eller bytte av vogn underveis, og:

Meget effektiv nettverksdrift motsatt alle andre sporbaserte system (pga. deres sporbaserte pensing / manuell drift)

 

Dette gir brukervennlighet som gir stort kundegrunnlag og god økonomi

 

Stigningsevne : 15 grader (kan økes til det ønskelige med større magneter)

Hastighet: opp til 135 km/t (kan økes til det ønskelige f.eks. 300 km/t med større magneter, forsterket støtdemping og forbedret aerodynamisk form)

Stor trafikk kapasitet gir god økonomi :

-      Spor : Enkeltspor som 4-felts motorvei eller T-bane
(i praksis 6000 vogner ./ time ved : 36 km/t, 0,5 sekunds vognavstand - teoretisk: 7200 vogner)

-      Vogn

·        3 voksne, eller:

·        2 voksne med 2 barn,

·        1 person med sykkel / rullestol

·        evt. sykehussenger istedenfor vanlige personkabiner

·        evt. europaller istedenfor personkabiner

-      Stasjon : Opp til 1500 pass per stasjonsspor per time, lett å benytte flere stasjoner like ved hverandre


 
Størrelser

-      Spor : 90 x 90 cm, 5 meter over bakken (på stolper)

-      Vogn : 250 x 90 x 140 cm (lbh)


Investeringskostnad er lav
- rundt 1/4 av trikk/bybane, grunnet :

-      Enkle, lette konstruksjoner

-      Prefabrikkerte moduler

-      Liten bruk av areal

 

Driftskostnad er lav, grunnet :

-      Automatisert (ingen sjåførkostnad)

-      Innkapslet spor med magnetframdrift (lineær motor) gir uavhengighet av snø/is

-      Få bevegelige deler (16 i vogn, inklusive 8 passive gummihjul)

-      Automatisk vedlikeholdssjekk (50 ganger i sekundet)

 

 Videreutvikling (2004):

 Programvare

Videreutvikling (i samarbeid med f.eks. Norsk Regnesentral)

 Materialer til konstruksjon:

-      Vogn – magnesium / kompositt  i stedet for aluminium
(evt. i samarbeid med NTNH og Hydro Magnesium)

-      Spor / stasjoner– aluminium i stedet for stål (pga. vedlikehold)
(evt. i samarbeid med Hydro Aluminium)

-      Bruk av hydrogen- brenselsceller til reservebatterier >
(evt. i samarbeid med Hydro Energi)

 Anvendelse (med stigende kompleksitet)

-     Mer kompleks styring - ved programvareutvikling (i samarbeid med Norsk Regnesentral)

-     Bruk av solpaneler til elektrisitetsforsyning (i samarbeid med REC)

-      Frakt av europaller (evt. i samarbeid med frakt og logistikkselskap)

-      Intercity trafikk (med større hastighet og ”kolonnekjøring” pga. luftmotstand)

-      Dual Mode” – dvs. kombinasjon med elbil trafikk (på lengre sikt), som vil gi dør-til-dør transport (evt. i samarbeid med Think - Kewet)

-      Frakt av containere o.l. (på forsterkede bjelker, men like store innvendige mål)

 

Contact
Email 
www.InnoTrans.net