Brukerbeskrivelse av SWE taxibane
© InnoTrans 

 

 

 

Vi skal bruke eksempler med interntransport på Fornebu, transport fra Lysaker til Telenor, og et eksempel fra et større nettverk.


Fornebu-eksempel - en horisontal heis

Du arbeider i Norske Skogs bygning og i høstregnet ønsker du å krysse tvers over Fornebu­halvøya til Telenors bygning. Du tar derfor heisen ned til den interne taxibanestasjonen i annen etasje og går bort til et bestillings­panel. Da du gikk inn på stasjons­området ble en vogn dirigert til avgangsplassen på stasjonen, slik at den var klar når du ankom dit.

 

 

 

 

 

 

 

Du trykker på knappene på bestillings­panelet som står på en liten stolpe ved vognen, for å angi hvor du vil reise.
En skjerm og en stemme forteller hvor meget du skal betale. Dette gjør du med kontanter - eller med et smartkort som kan ha abonnement osv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis det likevel ikke venter en vogn, vil du høre en stemme som forteller deg nøyaktig når du vil motta en vogn, og hvor lang tid reisen vil ta. Vognen ankommer og skyvedøren med tak åpnes.

Du går oppreist inn, setter deg og trykker på startknappen på frontpanelet.

Skyvedøren lukkes, vognen starter mykt og forsiktig og du blir fraktet nonstop til bestemmelsesstedet, raskt og komfortabelt. Om du vil, kan du høre på nyhetene underveis eller lese dem på dataskjermen, og du kan omdirigere vognene underveis.

Når du kommer fram åpnes skyvedøren automatisk, og du stiger ut på en av Telenors
interne taxibanestasjoner - slik du ville gjort om Norske Skog og Telenor skulle hatt kontor i ulike etasjer i samme bygg.

Taxibane er som en horisontal heis.


Fra Lysaker stasjon til Telenor

Du ankommer Lysaker stasjon med jernbane fra Oslo, og går opp til taxibanen i annen etasje på jernbanestasjonen. Du velger den ene interne avgangsplattformen som bare betjener reisende til Telenor. Her står alltid vogner klare.

Til Telenor reiser mange sammen og utnytter slik vognkapasiteten bedre. Du hverken bestiller, betaler eller venter, fordi Telenor har forhånds­betalt for alle sine ansatte og besøkende. Det øker effektiviteten på stasjonen og reduserer din reisetid. Turen er non-stop og tar 3 minutter. Du tjener slik 7-8 minutter hver dag ift. beste alternative reisesystem.

Eksempel fra et større nettverk

 

Farmor ønsker å sende sine barnebarn fra Snarøya til Bekkestua. De går sammen bort til den nærmeste stasjonen som ligger 100-300 meter hjemmefra.  Idet de går inn på stasjonsområdet sendes blir en vogn dirigert til avgangsplassen på stasjonen slik at den er klar når de ankommer dit.

Farmor og barna bestiller og betaler reisen ved bestillingspanelet ved vognen. En skjerm og en stemme forteller hvor meget farmor skal betale, når vognen kommer, og hvor lang tid reisen vil ta.  Hvis ikke vognene allerede er klar vil den ankomme i løpet av snaut minutt eller to. Dørene åpnes og barna går inn og setter seg.

Underveis kan barna sette i gang en stemme som forteller om de stedene de passerer, mens de passerer dem - eller de kan se på en musikk video - og spille så høyt de vil.

Vognen skifter selv spor og retning underveis i nettverket, så vognen ankommer bestemmelses­stedet uten opphold eller stopp underveis. Dørene åpnes og de stiger ut på taxibanestasjonen der far venter på dem - noen hundre meter hjemmefra.

 

Selvlærende transport av pakker og elbiler – intercity uten overgang

Nettverket er selvlærende, og venner seg til at det f.eks. må være ekstra mange vogner på plass når bridgeklubben på Norske Skog slutter på torsdagskveldene. Kontrollsystemet kan også ’overstyres’ ved bestillinger - som med en vanlig taxibil.

Med et utbygd system kan bedrifter sende lettgods og pakker på samme måte over lengre strekninger, f.eks. Intercity - til bedriftens egne lokaler eller til kunder som f.eks. har egne stasjoner og lagre. Dette kan gjelde Posten eller supermarkedet, som kanskje også vil benytte seg av lavere takster på nattetid.

Pakker kan leveres med taxibanen på samme måte som beskrevet, men med pakken i vognen i stedet for deg selv. Pakken blir da plukket opp etter avtale.

Taxivognene kan også brukes til ukens innkjøpstur når man medbringer en handtralle.

Bedrifter kan benytte spesialbygde vogner for f.eks. sykehusseng med pasient og en følgesvenn, eller bruke automatiserte ”paller” som frakter lettcontainere.

Systemet kan etterhvert også sende små elbiler som kjører på og av på stasjonene slik at man oppnår full dør-til-dør betjening.

 

Contact
Email 
www.InnoTrans.net