Fornebu Taxibane - fakta i korthet

©InnoTrans

 

 

 

Spesifikt for Fornebu - en første liten bane :
Banelengde
: 9,4 km enkeltspor – anlagt som 4,7 km dobbeltspor  (bedre : 2 sammenhengende ringer)
Stasjoner: 10 - Vognpark: 462 – og tilstrekkelig vognavstand i rush time : 1,8 sekund  (minimum : 0,5)

Taxibane - generelt

Taxibane er opphøyd "lett" automatbane med små vogner (3-6 personer, evt. 1-2 europaller for gods), stasjoner på sidespor, vognbasert pensing. Dette er et resultat av 50 års prøving, feiling og gjennomtenking av hvordan data-automatisering best kan utnyttes i transportbransjen.
 

Taxi2000s SkyWeb Express (SWE):

Uovertruffen brukervennlighet og kostnadseffektivitet : SkyWeb Express benytter lukket spor som beskytter trekkvognen mot snø og is. SkyWeb Express er hva en transportspesialist ville ønske av et optimalt sporsystem - og med utviklingsmuligheter for enda større brukervennlighet.

Anvendelsesmuligheter  - nær ubegrenset :

Foring av tradisjonell bytrafikk

"Selvstendig" trafikk i by og drabantbyer
Interntrafikk i mindre sentre (som sykehus, flyplass, parkeringsanlegg, kjøpe-, forretnings- eller forskningssenter, universitet, fornøyelsesspark)

Framtidige anvendelsesområder etter videreutvikling :

Godsfrakt på paller - f.eks. individuelt mellom lagre, uten omlasting
Intercity høyhastighet - gjerne over høyfjellet
Dual-mode frakt av små elbiler – gir dør til dør service

Værbeskyttelse: Meget stor - lukket drivsystem uavhengig av friksjon (pga. LIM motorer). Innsteg i vogn skjer beskyttet under tak. Tåler underkjølt regn og tåke, is og 5 meter snø. Tåler vind opp til 20 m/s (stiv kuling), redusert ytelse opp til 35 m/s (orkan).

Trafikk
Plass per vogn
: 3 voksne, evt. 2 voksne og 2 små barn, 1 voksen med sykkel eller rullestol med følge
Kapasitet - enkeltspor :7200 vogner per time (6500 pass per time ved 1,2 pass. per vogn, 0,5 sek. avstand, 30 % tomkjøring, 36 km/t, mulig kapasitet langt høyere).

Kapasitet – stasjoner
: 1500 vogner per time per spor per stasjon (stadion for 60.000 er intet problem).

Passasjerkomfort: Stor, grunnet bl.a. individuell transport , dosering i kurver
Støy: Neglisjerbar:  55 dbA (med spor 5 meter opphøyd fra markplan)

Sporveksling
: Vogn penser selv som i bil - muliggjør tett vognavstand som på motorvei
Nettverksevne: Optimal - grunnet passive spor (motsatt tradisjonelle baneløsninger og monorail)
Overgang: Null - ved utbygging av nettverk (vogn velger selv retning innenfor nettverket, mulig videreutvikling omfatter også elbiler og dermed dør til dør tjenester)
Ventetid: Null utenom rush tid - i rushtid venter typisk 80 prosent under 30 sek. og 99 prosent under 2 min. (lokalt økonomisk spørsmål)

Gjennomsnittshastighet: 40-50 kmt i byer - non-stop trafikk på hovedspor pga. stasjoner på sidespor.
Max hastighet: 130 km/t - kan økes til "det ønskelige" med større motor (LIM : magnet = 'rotor')

Utvidelser: Uovertruffent raskt og fleksibelt – uker, ikke år, etter etablering av en første bane (se 'Installasjon' over)

Arealbruk: Minimal pga. opphøyd spor
Barriere-effekt i landskapet: Minimal pga. opphøyd spor 
Terrengforsering: Meget god - hele banen er som en bro :
Bjelkespenn: Normal spennvidde 27 meter - 35 meter, økes til 60-70 meter med spennkabler
Tunneldiameter: Liten - 2 meter pluss 1 kvadratmeter slisse til trekkvogn
Stigningsevne: max 15 grader - økes til "det ønskelige" med større magneter
Kurveradius: min. 10,8 meter (svingeevne)
Strømbehov: ca. 1/6 av personbil - 0,125 kWh / per passasjer km - inklusive klimaanlegg

Sikkerhet
Pålitelighet
: Meget stor - Dobbel sikring på absolutt alle områder - simplere konstruksjoner har 99,5 % oppetid  (- også nødbatterier til bruk ved strømstans).
Vedlikehold: Minimalt og automatisert - beskyttet driftsystem med få bevegelige deler og liten slitasje, kontinuerlig overvåkning
Trafikksikkerhet: Optimal  - ingen kollisjoner med annen trafikk pga. opphøyd spor, Ingen avsporing pga. lukket spor, ingen penseproblem pga. lukket spor og ekstremt enkel vognbasert pensing.
Annen sikkerhet: Optimal pga. individuell personlig transport, åpne gjennomsiktige stasjoner samt elektroniske følgere, overvåkning og direkte kommunikasjon til kontrollsenter fra hver vogn.

Tidsskjema - Realisering over tid: Max 3 år

Planlegging: 1 år
Produksjon : ½ år - Fundamenter, moduler og garasje/verksted/kontrollrom
Installasjon: 1/4 år  (Kjørevei : 1,5 km per uke. Stasjon : 1 stk per uke - alt med ett eneste arbeidslag på 5 og én gaffeltruck)
Justering: 1 år

 Økonomi - Uovertruffen innen alle typer  transport - særlig lave driftskostnader over tid

Pris per passasjer km : totalt ca. 1-3 kr (ca. 3-10 kroner for trikk og T-bane)
Investeringskostnader
– rundt halvpart til tredjedel av konkurrenter
Driftskostnader – rundt tredjepart til femtedel av trad. konkurrenter og halvpart av monorail.
Inntekter - rundt dobbelt av konkurrenter pga mer brukervennlig

 

Økonomiske detaljer og bakgrunn:

Investeringskostnader
: ca. 334 mill. for Fornebu + 10 % risikopåslag

Lavere enn også automatisert monorail pga. totalt gjennomført automatisering. Dette muliggjør lettere konstruksjoner og standardisert modulproduksjon.

Sterkt fallende kilometerkostnad med økt nettverk (pga. fordeling av basisutgifter til første system), og med økt produksjonskompetanse i modulproduksjon
Muligheter for utviklingsstøtte nasjonalt (OFU etc.) og betydelig fra EU

Driftskostnad per år er 9.4 mill kr. mot 53 mill for monorail.

Lavere enn også automatisert monorail pga. mindre enheter, mindre tomkjøring og kapitalslit (se egen folder).

Lønninger : Minimalt grunnet automatisering - sterkt fallende med utbygging
Energibruk: 1/6 av konkurrenter (0,125 kwh / per passasjer km )
Vedlikehold : Minimalt grunnet gjennomført automatisert vedlikehold og lukket kjøresystem og bare 14 bevegelige deler i hver vogn (hvorav 8 er passive gummihjul).

 

Inntekter - rundt dobbelt av konkurrenter - pga. større kundeattraksjon gjennom bedre komfort, mer brukervennlige tjenester og bedre flatedekning

Ekstrainntekter:

Reklameplass : (ca 80,000 NOK per stasjon per år + 8,000 for vogner)
Kjøring av gods og europaller om natten
Utleie av plass til optiske kabler og liknende

 

Contact
Email 
www.InnoTrans.net