Taxibane - implikasjoner av modulproduksjon
©InnoTrans

Se også : www.skywebexpress.com/1500_in_detail.shtml  -  www.InnoTrans.net
 

 

 

 

Konklusjoner av detaljerte tall (se under):

Produksjon:

1. Stor konsentrasjon:
Nesten 90 % av byggearbeidet tilfaller modulprodusenten (hvorav 10% til planlegging).

2. Slik konsentrasjon muliggjør større rasjonaliseringsgevinster i produksjonen (skalafordeler, "economics of scale"), og større lønnsomhet - i tillegg til de økonomiske fordeler denne teknologien allerede har i forme av lave kostander og høy inntjening.

3. Skalafordeler medfører normalt "naturlig monopol" i produksjonen. Naturlige monopol innebærer normalt  barrieeffekter, "barriers to entry", mindre konkurranse og større lønnsomhet.

At dette er et nytt marked, der det i praksis ikke finnes konkurrenter gjør potensialet enda større.

4. Slik konsentrasjon på nær 90 % gjør det sannsynlig at modulprodusenten bør være drivkraft i et prosjekt.

5. Aker Kvaerner/Aker Yards har den kompetanse som trengs, trenger oppdrag til sine verft.

(Evt. underkontraktører som f.eks. lokal konstruksjon utgjør bare rundt 4-5 % av totalsum.)

6. Verft er det perfekte sted å drive modulprodusjon, fordi :

A) Verft kan stål og elektronikk

B) Ved verft er logistikken perfekt mht. utskiping på verdensmarkedene, fordi store byer alle ligger ved havet eller store vannveier.

Verftsetableringen gir Aker K/Y et varig forsprang ift. konkurrenter.

9. Dette markedet er dømt til å bli enormt fordi byene vokser og bytrafikkens problemer vokser, jfr. f.eks. Kinas omplassering av 600 millioner bønder til byene de neste 20 år. De har foreløpig ingenting som kan løse problemet.

10. Dette markedet er også langt mer stabilt enn skipsproduksjon, fordi bytrafikkens problemer er varige, og fordi de planlegges over flere tiår og f.eks. ikke endres ved finansmarkedets plutselige "innfall". Offentlige motkonjunktur-politikk kan til og med gi oppsving i nedgangstider og slik motvirke lavere privat etterspørsel.

 

Konklusjon:

Aker K/Y har forutsetninger for innrykk og ikke minst et solid forsprang på et lønnsomt, stabilt og framtidsrettet marked.

Fornebubanen gir en god mulighet (f.eks. mht. finans og regulering) til å gripe forspranget før Taxi2000 finner andre partnere i andre deler av verden.

Aker K/Y bør raskt ta alvorlige skritt for å virkeliggjøre potensialet før det går tapt.

 

 

 Taxibane :
Utradisjonell rollefordeling - kostnadsberegning - modulproduksjon - monteringstid - stålforbruk

Om forhold rundt bygging og kostnader for en 7 km Taxibane på Fornebu, særlig om kostnadsfordeling mellom prosjektets faktorer.

Det samme gjelder for bygging, som for drift av systemet : Forholdet er totalt annerledes enn hva man tradisjonelt er vant med innen transport- og teknologibransjen.

Nesten alt prefabrikkeres og systemet skal bare settes sammen på det endelige byggestedet. F.eks. monteres intet inn i kjøreveien etterpå. Lokalt konstruksjonsarbeid "på stedet arbeid" er lite, ca. 4-5 % av totalsummen. Dette inkluderer fundamentering.

Monteringstid:

Et arbeidsgruppe på 4-5 med en gaffeltruck monterer 10 stk 30 meters spenn per dag.
7 km bane + 22 % sidespor monteres dermed av ETT lag på 6 uker.
Stasjoner prefabrikeres, og store og små stasjoner består av like moduler.
En middels stasjon settes opp på en uke av ett lag.
Fornebubanen på 7 stasjoner + kjørevei gir dermed drøyt 3 måneders monteringsarbeid for ETT 4- 5 manns arbeidslag. (Men Taxibane muliggjør flere stasjoner uten å øke kostnadene vesentlig....)

Den følgende fordelingen av total kostnader er avhengig av mange forhold, f.eks. stasjonenes standard og antall kjøretøy (antatt henholdsvis rundt 15 og 250 per 7 km bane - motsatt Intamins 7 og 8):

Ved bygging av flere km bane forrykkes forholdet slik at særlig følgende faktorer får større andel:
Guideway, Stations og i svakere grad Vehicles.

General Cost Estimation and Work Load Distribution:

Vehicles 18 %
Controls  5 %
Steel Guideway 25 %
Steel Stations 23 %
Power Supply  4 %
Maintenance & Storage Depot  8 %
Foundations and installation 4 %
Utilities & Landscaping Etc. 3 %
Planning and management 10%
Total: 100%
+ Contingencies 5 %

Ved bygging av flere km bane forrykkes forholdet slik at variable faktorer får større andel, særlig følgende: Guideway, Stations og Vehicles. Pris på sistnevnte forutsetter produksjon av 1000 per år.


Stålforbruket
er ca. 2800 tonn for en minimumsbane på 7 km.

- With "250 tons of steel per kilometer" + "10 to 15 tons per berth of steel"
With 2 stations per kilometer and some 5 berths on average per station. That makes 10 berths per kilometer and some 130 tons. Altogether, that is some 400 tons per kilometer.
The core Fornebu project is about 7 kms + giving us some 2800 tons of steel.
If we also are to build the branches, that would add some 6-7 kilometers.
Then we are talking about  some 5000 tons of steel.

Aluminum as an alternative would amount to around half the weight, but less construction and maintenance work, and is likely to be competitive.

 

Contact
Email 
www.InnoTrans.net