Bygg selvfinansierende SWE taxibaner i Norge !
© InnoTrans

 

 

Hvorfor i stikkord:

Kostnadseffektiv kollektivtrafikk— lønnsom uten subsidier

Brukervennlig - ingen venting, - overgang , eller -barriereeffekt
Fleksibel multibruk for person, lettgods og pakker
 

Best i nordisk vær og vanskelig terreng
Areal- og energisparende
Ingen forurensing, støy, avsporing eller trafikkulykker

Kapasitet som T-bane — til en brøkdel av kostnadene
Et robust transport system som kompletterer tradisjonell transport
Ekspanderes smidig og raskt - uker, ikke år

Best og billigst transport for et konkurranseutsatt næringsliv
Framtidens kompetanse, arbeidsplasser og skatteinntekter

 Brukervennlig, sikker, grønn, rask og økonomisk

Contact
Email 
www.InnoTrans.net