Trafikk og nettverk
- for SWE taxibane og andre transportmidler
©InnoTrans

 

 

 

 

Taxibane - data-simulering for Fornebu

(Utført av Dr. Ingmar Andreasson, LogistikCentrum, tidl. Chalmers, KTH - med dataspråket Simula - Se hans rapport )

for Stabæk-Lysaker-Vækerø + Lilleaker-Fornebu

Forklaring :

         Sirklene viser forholdet mellom til/fra trafikk ved stasjoner

         Tykkelsen på strekene viser trafikk-intensitet

         Tykkelse på indre strek viser tomtrafikk

 

Taxibane nettverk - et utkast for Fornebu

 

 

Interessant ved utkastet: Telenor tar her opp igjen forslaget fra 1999 om å kjøre banen rundt Telenor, som vil gi bedre adkomst og fordeling

Ulempe: Dårlig flatedekking rundt Dumpa og E-18

 

Taxibane gir bedre flatedekning og krever ikke tilbringertjenester

Eksempel
: For ca. 2 milliarder kroner :

Bybane - 5 stasjoner                            SkyWeb Express - 42 stasjoner
6,5 km dobbeltspor                               48
km enkeltspor
- betjener 12,5% av arealet                    - betjener 76 % av arealet


For samme investering blir tilbringertjeneste nødvendig for tradisjonell linjebasert banetransport, men derimot unødvendig for et taxibanenettverk.

 

Tilsvarende illustrasjon for T-bane

- investering ca. 9 mrd kroner

T-bane - 5 stasjoner                                            SkyWeb Express - 170 stasjoner
- betjener 2.2% av arealet                                    - betjener 76 % av arealet

 

Rask og fleksibel installasjon

         Billig installasjon

         Tilpasses lett vanskelig terreng (bratt, trangt, ulendt)

         Rask - uker, ikke år (ett arbeidslag på 5 med gaffeltruck monterer 1,5 km enkeltspor per uke)

         Minimale avbrudd for bedrifter og trafikk

         Enkel å fjerne og flytte

Gaffeltruck er tilstrekkelig for montasje

 

 

 

Trafikk simuleringer
- resultat av taxibane i Stockholm

(av Transek, 1999 – modell: emme/2 og Fredrik 3)

 

Minsket tidsbruk  

 

Senket bilbruk & mer kollektiv reise 

 

 

Contact
Email 
www.InnoTrans.net