Kostnader og byggetid
for Taxibane - Fornebu
© InnoTrans

 

 

 

(fra PowerPoint demo)

"Lønnsom og selvfinansierende kollektivtrafikk uten subsidier
- ved tredjedels kostnader og dobling av passasjerer og inntekt"

 

Rask Installasjon

      Måneder, ikke år for bygging og utvidelser

      Billig

      Minimale avbrudd for bedrifter og trafikk

 

Kostnadssammenlikning med bybane og automatisert monorail

Taxibane bygges til rundt en 30-40% kostnad og driftes til en rundt 20-30 % kostnad av bybane og automatisert monorail.
Taxibane er derfor selvfinansierende, mens
tradisjonelle baner vil belaste skattebetalerne med 4,2 mrd. + ’driftstilskudd’

Se rapportene:

2003 A Comparison of Costs between Bus, PRT, LRT and Metro/rail (by Transek, the largest private transport consultancy in Sweden.)
    "Investment costs – PRT three times cheaper than other systems", "Operating & Maintenance costs – PRT 40% cheaper"
1999 Personal Rapid Transit in Stockholm: Market Demand and Economic Viability (by Transek, Stockholm)


Kapitalkostnad

Bybane / automatisert monorail
Fornebu - 1030
mill
Kolsås - 780 mill (950 mill med høyere kap. = antatt for taxibane, for lønnsomhet)
Bergen – 2417 mill

Taxibane
Fornebu - 321 mill (= 31 % av automatisert monorail)
Kolsås - 465 mill (= 60 % av bybane, 49 % av høykapasitet bybane)
Bergen –  807 mill  (= 33 % av bybane)


Driftskostnad
per år
(inklusive vogner):

Bybane / automatisert monorail

Fornebu - 53 mill
Kolsås – 11/ 18 mill (stipulert av tall fra Bergen – med 11 % og 17 % andel av trafikken)
Bergen – 107 mill

Taxibane

Fornebu -  9,4 mill (= 17,7 % av automatisert monorail)
Kolsås – 7,5 mill (= 17,5 % av bybane)
Bergen – 20 mill (= 18,7 % av bybane)


Konklusjon:


Taxibane bygges
til rundt en tredels kostnad og driftes til en rundt en femtedels kostnad av bybane og automatisert monorail.
(Bybane for Kolsåsbanen er utypisk fordi banefundamentet er der på forhånd.)

Bybane / automatisert monorail : 3 tradisjonelle baner må bli offentlig finansiert og vil belaste skattebetalerne med 4,2 mrd. + ’driftstilskudd’

Taxibane blir selvfinansierende dvs. uten offentlig investeringstilskudd, men evt. med ’driftstilskudd’ som ved bussdrift som kompensasjon for billettinntekter.


Fornebu
detaljer:

Byggetid Fornebu : 3 år
 

· Bygging av Lysaker stasjon er holdt utenfor og flere oppgaver vil foregå parallelt

· Planlegging – 1 år

· Fundamentering, produksjon av moduler – ½ år 

· Installasjon: 1/4 år (3,5 km dobbeltspor og 7 stasjoner)

          Baneoppsett: 1,5 km per uke (ett arbeidslag på 5 med vanlig gaffeltruck)

          Stasjon : 1 stk per uke (ett arbeidslag på 5) 

· Justering 1 år

· Totalt : Max 3 år

 

Byggekostnader i Norge

· Generell sammenlikning
(Int. data er 2-3 ganger høyere for bybane...)

          Bybane : 50-100 mill per km dobbelspor

          T-bane : 350 i tunnel og 200 mill ”i dagen ”

          Automatbane : 100 mill per km dobbelspor
(varier med type, mindre avh. av lokale forhold)
 

· Fornebu spesielt (4,7 km dobbeltspor)

         Bybane totalt: ca. 900 mill (tunnel under E-18)

         Automatbane totalt: 1030 mill (730 mill for bane + 300 mill for vogner) og evt. 65 mill i moms for vogner
     (i tunnel under Lagåsen og enkeltspor mellom Fornebu Senter og Norske Skog - alternativet i dagen til 530 mill er skrinlagt)


SWE taxibane kostnader for Fornebu

Dobbel inntekt & tredjedels kostnad

· Totalt “faste kostnader”: 68 mill NOK
         
         Planlegging: 47 mill
         
         Kontrollsenter, servicehall & garasje : 21 mill 

· Kilometerkostnad for enkeltsporet bane : 25 mill (inklusive vogner, bruspenn og 1 stasjon med 2 heiser og trapp)

· Totalt  334 mill NOK for Fornebubanen  - inklusive 10 % risikopåslag (4,7 km dobbeltspor) og evt. 12 mill for moms på vogner)
 

· Fallende kilometerkostnad med økt nettverk :
 

· Driftskostnad per år er 9.4 mill kr. mot 53 mill kr. for Intamin monorail.

 

Andre trinn - evt.

· 19 km ekstra nettverk : ca. 430 mill  (Fullføre ringen Norske Skog-Dumpa + avstikkere til : Rolfsbukta, Lilleaker, Godthåb, Hydro og Skøyen, Stabæk og Bekkestua – dette inkluderer også  Stabæk Stadion på Fornebu)

Tredje trinn - evt.

· 18 km ekstra nettverk : ca. 360 mill - mot Kolsås (5 km én vei) og mot Østerås (4 km)
· 2 km ekstra nettverk : ca. 90 mill -
mot Rykkin (2 km én vei)

Fjerde trinn - evt.

· 17 km ekstra nettverk : ca. 400 mill - mot Frogner (2 km) Majorstua (2 km) Rådhuset (2 km) Bjørvika (2 km)

 

     Muligheter for støtte nasjonalt (OFU etc.) - og betydelig fra EU til “urban innovasjon”

 

Billigere i Norge?
 

(Hittil brukt konservative tall fra Taxi2000 i Minnesota, USA)

 

Tenkte muligheter for reduksjon i kapitalkostnad ved produksjon i Norge:
 

· Faste utgifter:

          Mye planlegging allerede gjort : 10 mill

 

· Første trinn (9,4 km enkeltspor eller 4,7 km dobbeltspor):

       Billigere stasjoner (enkel åpen standard) : 6 mill

       Billigere vogner (jfr. Think) 7 mill

•       Billigere kjørevei (lavere kost for sveiset og galvanisert stål : 9 x 3 mill) : 27 mill
 

· Andre trinn (19 km) 4,6 mill reduksjon per km : 87 mill
(20 % økt effektivitet i produksjonen av prefabrikkerte moduler)
 

· Tredje og fjerde trinn (35 km) med ditto reduksjon : 161 mill
 

Norge + EU– Støtte til utvikling

-       Godt egnet pga. liten bruk av ”hyllevarer” og mangefasettert prosjekt

 

Kostnader per passasjerkilometer  - Drift-, kapital- og totalkostnad

- Større nettverk og mer trafikk gir bedre internrente og lavere kostnader.

Fornebubane - samt nettverksutvidelser tvers over Bærum og til Oslo sentrum :

Trafikkintensitet - 2 alternativ (1, 3 & 5 = lav trafikk og 2, 4 & 6 = høy trafikk)
Nettverksstørrelse - 3 alternativ (1 & 2 = 9,4 km enkeltspor, 3 & 4 = 28 km, 5 & 6 = 63 km)

 

Internrate - ved 3 kr inntekt pr pass.km (som antatt for Fornebubanen fra Akershus Fylke) - 0,5 rate tilsvarer 50 % rente

 

 

Tall fra Taxi2000 :
(buss inkluderer ikke infrastruktur)

Total Cost Comparison
(includes operations & depreciation)

Driftskostnad
- fra Transek (Stockholm) sin utredning for EDICT (EU)

 

Driftskostnader per passasjerkilometer  (unntatt kapitalkostnader til infrastruktur etc) :
 

           Taxibane: 0,25 - 0,47 kroner (Taxi2000 for Fornebubanen og Bergen vs. Kolsåsbanen som har lav trafikk)
 

           Automatisert monorail: 1,50 kroner (Intamin & Norconsult for Fornebu: 53 mill kr. for 36 mill pass.km)
 

           T-bane: 5-6 kroner (plantall fra Oslopakke 2)

 

           Bybane : 8-9 kroner (plantall fra Oslopakke 2) . Bergen plantall : 1,35 kroner (107 mill kr / 79 mill pass. km)


Totale kostnader
per passasjerkilometer :

 

           Taxibane: 0,90 - 1,95 kroner (Taxi2000 for Fornebubanen og Bergen vs. Kolsåsbanen som har lav trafikk)
 

           Automatisert monorail: 3,40 kroner (Kapitalkostnad på 1030 mill på Fornebu fordelt på 25 år og 36 mill pass.km)
 

           T-bane: ca. 10 kroner (høye kapitalkostnader på 200-300 mill per km dobbeltspor)

 

           Bybane : ca. 10 kroner (lavere kapitalkostnader på 50-100 mill per km dobbeltspor)


Installasjonskostnad

- fra Transek (Stockholm) sin utredning for EDICT (EU)

 

Tall fra Taxi2000 :


 

 

Contact
Email 
www.InnoTrans.net