(
In Norwegian) 
Taxi21 prosjektet
 
ved innotrans

 

 

 

 

 Brukervennlig og lønnsom kollektivtrafikk
- uten subsidier, gjennom tredjedels kostnader og dobling av passasjerer og inntekter

Full brosjyre

Artikler i Samferdsel :
Kollektivtrafikken: Fra pengesluk til pengemaskin? (Nov. 2006)
Høyhastighetstog er gammeldags Sats på GTS (Nov. 2007)

 

Introduksjon Konklusjon
Hva er Taxibane?
Historisk bakgrunn
 Anbefalinger & referanser 

Mer info fra : www.innotrans.net :
Bilder Dokumenter  Fornebu nettverk  Video

 Hva ønsker DU av et godt kollektivsystem?

 • En tredel av dagens reisekostnader?
   

 • Tilgang rett rundt hjørnet?

 • Ingen venting?

 • Individuell reise?

 • Direkte til reisemål uten stopp og omstigning underveis?

 • Topp personlig komfort og pålitelighet?

 • Dobbelt så raskt og langt mer trafikksikkert?

 • God plass til bagasje, handlevogn, sykkel eller rullestol?
   

 • Kan bygges overalt - i kjøpesenter, på tak, intercity, over fjellet

 • Utvides på måneder - ikke år

 Taxibaner er svaret.

Introduksjon

Taxi21 prosjektet er et et forsøk på slå flere fluer i ett smekk ved produsere, bygge og bruke SWE taxibaner i Norge:

Vi inviterer herved til konstruktivt samarbeid til felles og almen nytte:


Akershus Fylke skal bygge skalt lett automatbane fra Lysaker til Fornebu. Bergen og flere andre byer skal bygge bybane.

Bruk anledningen til pilotprosjekt for videreutvikle norsk teknologi istedenfor kjøpe halvgodt fra utlandet. Skap et springbrett for norsk eksportrettet industriutvikling og arbeidsplasser som varer etter oljen.

Norge har en tradisjonell ulempe i vanskelig transport. Ca. 25 % av BNP (brutto nasjonalprodukt) er transport og ca. 2/3 av dette er lønnskostnader. For å bøte på dette har man gjort transportenhetene store, dyre og lite fleksible.

La oss stanse dette skadelige pengesluket ved produsere og bruke moderne teknologi. Taxibane er bedre enn f.eks. monorail.

Taxi21 - prosjektet tar sikte på å bruke de nevnte anledningene til videreutvikle norsk teknologi for produsere taxibane - i samarbeid med Taxi2000 Corp. som systemarkitekt, med løsningen SkyWeb Express - SWE. Taxi2000  er klart verdens mest erfaringsrike selskap i bransjen.  Mange norske bedrifter ønsker og evner bidra i produksjon av taxibaner, deriblant NSB-Mantena, Aker Yards, Telenor og Statkraft samt Fellesforbundet-LO og TBL.

SWE vil gi oss en transportteknologi for det 21 århundret, som er overlegen det vi i dag kan kjøpe fra utlandet.
Vi må etablere et forskningssenter rundt taxibanen, utvide den, og bygge baner i andre byer, og ikke minst eksportere produktet. 

SWE taxibane er særlig kostnadseffektiv og brukervennlig: Den er derfor selvfinansierende og kan bygges for oppdragsgiver mot en langvarig (ut)leieavtale, tilsvarende bussdrift. Dette gjelder Fornebu, Bergen, Trondheim og etterhvert mindre steder.

Det offentlige vil tjene på prosjektene ved slippe investeringer, og ved at drøyt 1/3 av disse private utbyggingskostnadene direkte tilfaller staten som økt skatteinngang. Bare for Fornebubanen utgjør dette ca. 1030 + 100 mill kr. Driftskostnad per år er 9.4 mill kr. mot 53 mill for monorail.

I tillegg vil årlige subsidier bli undvendig med taxibane (vanligvis i Norge ca. + 50 % av kostnad).

Indirekte tjener staten og samfunnet ved radikalt bedre trafikksikkerhet, bedre miljø- og helseegenskaper, samt avlastning på veisystemet i pressområder.

Bare tidsbesparelsen for trafikantene på Fornebubanen, ift. tradisjonell automatisert monorail, utgjør rundt 1400 årsverk, dvs. ca. 600 mill kr. per år.

Konklusjon

Taxi21 - prosjektet slår flere fluer i ett smekk :  Vi får langt bedre og billigere transport, høyere sysselsetting, kompetanse og verdiskaping samt større skatteinngang i dag og framover. Resultatet blir høyere livskvalitet på alle felt.

Ingen konkurrenter tilbyr slike fordeler for trafikanter, skattebetalerne og næringsliv som norskprodusert SkyWeb Express taxibane. 

Norge trenger bedre transport og arbeidsplasser i høyteknologi.
Taxibane-teknologien er moden for bruk og norsk industri står klar.

Poltikerne må velge: Framgang eller stagnasjon.

 

Bygg selvfinansierende taxibaner i Norge !
Hvorfor i stikkord :
 Kostnadseffektiv kollektivtrafikk lønnsom uten subsidier
Brukervennlig - ingen venting, - overgang , eller -barriereeffekt
Fleksibel multibruk for person, lettgods og pakker
Best i nordisk vær og vanskelig terreng
Areal- og energisparende
Ingen forurensing, -støy, -avsporing eller trafikkulykker
Kapasitet som T-bane - til en brøkdel av kostnadene
Et robust transport system som kompletterer tradisjonell transport
Ekspanderes smidig og raskt - måneder, ikke år
Best og billigst transport for et konkurranseutsatt næringsliv
Framtidens kompetanse, arbeidsplasser og skatteinntekter
Brukervennlig, sikker, grønn, rask og økonomisk

 

Bakgrunn

Hva er taxibane?

SWE taxibane er det eneste persontransport system som utnytter informasjonsteknologien fullt ut. SkyWeb Express' taxibane er derfor den mest økonomiske og brukervennlige type av lette automatbaner. (- ogs kalt sportaxi, cabtrack, PRT)

Automatisering muliggjr små vogner med 1-4 personer og individuelle reiser, helst opphøyd 5 meter over bakken. Trekkvognen (boggivogn) løper inne i et lukket spor beskyttet mot vær. Det gjr også avsporing umulig. Kabinen for personer eller gods løper ovenpå bjelken.

Taxibane nettverk bygges helst som ensporede sirkler som utvides med stadig nye
slynger, motsatt tradisjonelle baners dobbeltsporede linjer og stjerner. Dette er billigere, mindre sjenerende og gir bedre flatedekning.

Vognbasert pensing gir den eneste baneløsning med effektive nettverk, fordi sporet er passivt og vognen selv skifter spor - som med biler. Dermed kan man legge stasjoner på sidespor og dessuten la vognene løpe tett.

Det gir et billig, grønt, sikkert og brukervennlig transportsystem, med bedre økonomi, kapasitet og fleksibilitet enn tradisjonelle automatbaner, og samtidig individuell transport uten ventetid og irriterende overganger. Dette er ikke utnyttet av tradisjonelle automatbaner.

 Historisk bakgrunn

Siden 1950 rene er det gjort omfattende utviklingsarbeid i hele verden med taxibane-teknologien. Det er bygget flere baner og gjort tilstrekkelige erfaringer.

Taxi2000
har utviklet SkyWeb Express teknologien over en årrekke siden 1960-tallet. - Først i samarbeid med Cabinentaxi i Tyskland fra tidlig i 1970 rene, med Stone & Webster Engineering på 1980-tallet og bygget en testbane med Raytheon Company i 1990-rene. Etter 2000 valgte Taxi2000 videreutvikle teknologien på egen hand.

Taxi2000s er basert i Minnesota, med et klima tilsvarende Røros i Norge. Systemet takler ekstreme terrengforhold og værforhold (tåler orkan, kulde, is, underkjølt tåke og metervis med snø).

Ingeniørene i Taxi2000 har lang erfaring fra bl.a. NASA, MIT, Honeywell samt utallige transportprosjekt verden over innen veier, broer, T-bane, høyhastighetstog, romfart, flykontroll osv.

- Se også det tidligere norske taxibane-prosjektet : www.innotrans.net/sportaxi/  (Norsk Sportaxi AS, 1997-2000)


Anbefalinger & referanser
(Se ogs erfaring, dokumenter : under reports)

 Taxi2000 har utviklet og perfeksjonert SWE konseptet gjennom 30 års erfaring.

 Taxi2000 vant i  90 årene alle 3 konkurranser der de deltok, i Seattle, Cincinatti og Chicago, mot dusinvis etablerte konkurrenter som Intamin og Bombardier.

 ATRA (Advanced Transit Association) gjorde i 2003 et 250 siders studie der man konkluderte at "The safety design philosophy of Taxi 2000 deserves praise. We have no reservations about its ability to perform as advertised"

 Som ledd i en lang rekke svenske statsfinansierte undersøkelser av taxibaner (kopier på CD) gjorde Vinnova (tilsvarende Innovasjon Norge) i 2001 en større undersøkelse av innovativ transport, og uttalte bl.a. at "Professor J. Edward Anderson is today the world leading expert on PRT systems."

 Stone & Webster Engineering Corporation, uttaler: "The Taxi 2000 system is an inherently low-risk development because it is based on mature technology."  "We have a very high level of confidence that it will work." "It is a straightforward application." , i Final Report to the Chicago Regional Transportation Authority, April 1992

 "Taxi 2000 and its approach to PRT are first class." Walter H. Stowell, Senior Vice President and General Manager, Raytheon Equipment Division, following intensive two-week study in March 1990.

 

 For mer informasjon om Taxi21 prosjektet :

www.innotrans.net

Full brosjyre

Detaljer:

beskrivelse - brukerbeskrivelse - erfaring - fakta - stikkord - kapasitet - kostnader og byggetid -

 - referanser - sprsml og svar - taxibane bedre enn monorail - tekniske spesifikasjoner - trafikk og nettverk - weblenker

 

Contact
E-mail: postinnotrans.net  
www.innotrans.net